شرکت ارتباطات فرهنگ آزما کلیه خدمات از جمله تعمیر، نگهداری (خدمات پس از فروش) سخت افزار و نرم افزار جهت عیب یابی و رفع مشکل دستگاه EMS را پس از اتمام دوره ی یکساله ی گارانتی در قالب قرارداد خدمات پس از فروش برعهده خواهد داشت.

درصورت اتمام دوره گارانتی یکساله ی دستگاه ، پیشنهاد می گردد جهت تعمیر و نگهداری دستگاه مانیتورینگ شرایط محیطی با انعقاد قرارداد از کیفیت و بهبود عملکرد دستگاه اطمینان حاصل فرمایید. ارائه خدمات مربوط به پشتیبانی دستگاه EMS مشتمل بر سه طرح زیر می باشد و لازم به ذکر است که نرخ قیمت قرارداد مطابق با طرح انتخابی شما و لیست تجهیزات دستگاه نصب شده در آن شرکت معظم تعیین می گردد:

طرح های خدمات پس از فروش

✔ ارائه خدمات پشتیبانی آنلاین تلفنی و ثبت تیکت بصورت 24*7 در تمام ساعات شبانه روز

✔ اعزام کارشناس به محل سایت در صورت عدم رفع خرابی از طریق تماس تلفنی، در ساعات کاری و روزهای اداری ظرف حداکثر 6 ساعت پس از ثبت تیکت و تماس تلفنی و حداکثر 10 ساعت در ساعات غیر اداری و روز های تعطیل. (در محدوده شهر تهران)

در صورت نیاز به خریداری و تعویض قطعه و اعزام مجدد کارشناس مدت زمان مورد نظر توسط کارشناس اعلام می گردد.

تبصره: در صورت وقوع خرابی در ساعات غیر اداری، مهلت اعلام شده (10 ساعت) از نزدیکترین ساعت روز کاری بعد آغاز شده و در صورت وقوع در ساعات اداری منوط به باقی بودن همان مدت زمان تا پایان ساعت اداری خواهد بود.

✔ بازدید دوره ای ماهیانه (حداقل یکبار در ماه)

✔ کالیبراسیون سنسورهای قابل تنظیم بصورت هر ماه یکبار

✔ خدمات تعویض سنسورهای جانبی معیوب بدون اخذ هزینه بنا به تشخیص کارشناس (شامل پی ال سی نمی گردد)

✔ در اختیار قرار دادن نسخه به روز رسانی شده نرم افزار

✔ آموزش پرسنل مربوطه بدون اخذ هزینه (در صورت وجود)

✔ در این طرح کلیه هزینه های ایاب و ذهاب بعهده آزما می باشد.

✔ راه اندازی مجدد نرم افزار بر روی Clientهای جدید یا سرور بدون محدودیت

در صورت پاک شدن یا از دسترس خارج شدن نرم افزار به شرط رعایت بند 5-5 ظرف مدت 6 ساعت از ثبت تیکت و تماس تلفنی در ساعات اداری و 8 ساعت در ساعات غیر اداری نرم افزار نصب و راه اندازی خواهد شد.

 

✔ ارائه خدمات پشتیبانی آنلاین تلفنی و ثبت تیکت بصورت 24*7 در تمام ساعات شبانه روز- اعزام کارشناس به محل سایت در صورت عدم رفع خرابی از طریق تماس تلفنی، در ساعات کاری و روزهای اداری ظرف حداکثر 8 ساعت پس از ثبت تیکت و تماس تلفنی و حداکثر 24 ساعت در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل. (در محدوده شهر تهران)

در صورت نیاز به خریداری و تعویض قطعه و اعزام مجدد کارشناس مدت زمان مورد نظر توسط کارشناس اعلام می گردد.

تبصره: در صورت وقوع خرابی در ساعات غیر اداری، مهلت اعلام شده (8 ساعت) از نزدیکترین ساعت روز کاری بعد آغاز شده و در صورت وقوع در ساعات اداری منوط به باقی بودن همان مدت زمان تا پایان ساعت اداری خواهد بود.

✔ بازدید دوره ای در هر 3 ماه یک مرتبه

✔ کالیبراسیون سنسورهای قابل تنظیم بصورت هر 6 ماه یک مرتبه

✔ خدمات تعویض سنسورهای معیوب جانبی بصورت امانی بنا به تشخیص کارشناس تا زمان خرید از بازار (شامل پی ال سی نمی گردد) و صدور فاکتور تجهیزات مصرفی

✔ بروزرسانی نرم افزار هوشمند بدون اخذ هزینه

✔ آموزش پرسنل مربوطه بدون اخذ هزینه (حداکثر 1 مرتبه در طول قرارداد)

✔ راه اندازی مجدد نرم افزار بر روی Clientهای جدید یا سرور 3 بار در طول مدت قراداد

✔ در این طرح کلیه هزینه های ایاب و ذهاب بعهده آزما می باشد.

در صورت پاک شدن یا از دسترس خارج شدن نرم افزار به شرط رعایت بند 5-5 ظرف مدت 10 ساعت از ثبت تیکت و تماس تلفنی در ساعات اداری و 12 ساعت در ساعات غیر اداری نرم افزار نصب و راه اندازی خواهد شد.

✔ ارائه خدمات پشتیبانی آنلاین تلفنی و ثبت تیکت بصورت 24*7 در تمام ساعات شبانه روز

✔ اعزام کارشناس به محل سایت در صورت عدم رفع خرابی از طریق تماس تلفنی، درساعات کاری و روزهای اداری ظرف حداکثر 48 ساعت پس از ثبت تیکت و تماس تلفنی و حداکثر 72 ساعت در ساعات غیر اداری و روز های تعطیل. (در محدوده شهر تهران)

در صورت نیاز به خریداری و تعویض قطعه و اعزام مجدد کارشناس مدت زمان مورد نظر توسط کارشناس اعلام می گردد.

تبصره: در صورت وقوع خرابی در ساعات غیر اداری، مهلت اعلام شده (10 ساعت) از نزدیکترین ساعت روز کاری بعد آغاز شده و در صورت وقوع در ساعات اداری منوط به باقی بودن همان مدت زمان تا پایان ساعت اداری خواهد بود.

✔ بازدید دوره ای در هر 6 ماه یک مرتبه

✔ کالیبراسیون سنسورهای قابل تنظیم بصورت یک مرتبه در طول قرارداد

✔ راه اندازی مجدد نرم افزار بر روی Clientهای جدید یا سرور 1 بار در طول مدت قراداد

در صورت پاک شدن یا از دسترس خارج شدن نرم افزار به شرط رعایت بند 5-5 ظرف مدت 24 ساعت از ثبت تیکت و تماس تلفنی در ساعات اداری و 48 ساعت در ساعات غیر اداری نرم افزار نصب و راه اندازی خواهد شد.