سیستم مدیریت هوشمند ساختمان BMS – خانه هوشمند آزما

26 اسفند 1398

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان BMS – خانه هوشمند آزما

سامانه شبکه ساز امن آزما

26 اسفند 1398

سامانه شبکه ساز امن آزما

خرید توکن امضای دیجیتال آزما ST3

26 اسفند 1398

خرید توکن امضای دیجیتال آزما ST3

پچ پنل فیبر نوری مرکوری 12 و 24 پورت

26 اسفند 1398

پچ پنل فیبر نوری مرکوری 12 و 24 پورت

فروش کابل فیبر نوری Mercury

25 اسفند 1398

فروش کابل فیبر نوری Mercury

دستگاه کالیبراسیون سنسور آزما

25 اسفند 1398

دستگاه کالیبراسیون سنسور آزما

فروش مودم حرفه ای کنترل پهنای باند ADSL

20 اسفند 1398

فروش مودم حرفه ای کنترل پهنای باند ADSL