قابلیت های سیستم کنترل و مانیتورینگ شرایط محیطی آزما (EMS)

نرم افزار سیستم کنترل و مانیتورینگ شرایط محیطی آزما (EMS)، 5 آیتم اصلی را در اختیار کاربران خود قرار می دهد که شامل داشبورد، نمودار، لاگ، تنظیمات و کاربران است.

قابلیت های بخش داشبورد نرم افزار:

با انتخاب بخش داشبورد، در صفحه اول نرم افزار، تمام سنسورهای نصب شده در داخل اتاق سرور، بر روی صفحه نمایش مشخص شده و امکان پایش اطلاعات بصورت لحظه ای یا برخط برای کاربر میسر می گردد. سنسورها شامل دما، رطوبت، قطرات آب، نشت آب، توان سنج، دود، در و دستگاه ها می باشد. چنانچه هر یک از سنسورهای موجود در این قسمت به محدوده خطا وارد شود سنسور مذکور به شکل چشمک زن (قرمز رنگ) درآمده و خطا می دهد.

منوی داشبورد ems
خطای سنسور دما

قابلیت های بخش نمودار نرم افزار

در این نمودار نرم افزار، عملکرد سنسورهای دستگاه، شامل دما، رطوبت، جریان، برق 3 فاز و برق تک فاز نمایش داده شده و کاربر می تواند وضعیت سنسور مورد نظر را در طول زمان بررسی نماید. همچنین کاربر می تواند با انتخاب بازه زمانی مورد نظر، عملکرد هر یک از سنسورها را بررسی نموده و در صورت نیاز فایل خروجی با فرمت دلخواه را دریافت نماید.

نمودار سنسور دما

قابلیت های بخش لاگ نرم افزار:

لاگ خطا و لاگ نرمال در این بخش ارائه می گردد. لاگ نرمال گزارشی از وضعیت سیستم، در حالت نرمال ارائه می دهد. کاربر با انتخاب نوع سنسور مورد نظر و بازه زمانی دلخواه، امکان دریافت گزارش کامل خطاها مانند دما، رطوبت جریان برق، نشت آب، در، دود و غیره را با ذکر جزییات و ساعت خواهد داشت.

لاگ سنسورها

قابلیت های بخش تنظیمات:

در این بخش، تنظیمات سیستم شامل تنظیمات کلی دستگاه تهویه هوا در صورت وجود، تنظیمات ارسال پیامک و تنظیمات هشدارهای دستگاه نمایش داده می شود. و از سوی کاربر ادمین قابل ویرایش و به روزرسانی می باشد.

قابلیت های بخش کاربران نرم افزار:

در بخش کاربران هم لیست تمامی افرادی که از سوی ادمین مجاز به ورود و استفاده از نرم افزار می باشد را نمایش می دهدو همچنین می توانید به یک کاربر جدید دسترسی بدهید.